Tag: Stolüstü oyunlar

 0 Comment on Part 13. Mafia oyunu (secondhome) 11.11.2017
Posted in Əyləncəli görüşlər

Part 13. Mafia oyunu (secondhome) 11.11.2017

#görüşpart13-ә seçim turu başladı! Әziz dostlar artıq demәk olar ki, müәyyәn bir kütlәyә bәlliyik. Azәrbaycanda ilk olan…