Tag: coratqutabı

 1 Comment on Part 4. Corat qutabı (22.04.17)
Posted in Mətbəx görüşləri

Part 4. Corat qutabı (22.04.17)

#Görüşpart4 üçün seçim mәrhәlәsi başladı! (mәlumatsızlar #görüşpart1#görüşpart2#görüşpart3 haştağlarına girib bilgilәnә bilәrlәr) Bu dәfә #coratqutabı (keçmişdә #çaysüfrәsi#paintball#mafiya olub)…