1 Comment on Part 5. Piknik (Botanika bağı) (17.05.17)
Posted in Düşərgə və Turlar

Part 5. Piknik (Botanika bağı) (17.05.17)

#Görüşpart5 ilә bağlı ciddi dәyişiklik! (UPDATE) – әrazi dәyişdirildi; – xәrcә minimuma endirildi; Dostlar görüş üçün planlaşdırdığımız…

 1 Comment on Fatimə Yusubovagildə qutab qonağlığı
Posted in Daxili görüşlər

Fatimə Yusubovagildə qutab qonağlığı

Daimi heyyət olaraq Fatimə Yusubovagildə qutab qonağlığı

 1 Comment on Part 4. Corat qutabı (22.04.17)
Posted in Mətbəx görüşləri

Part 4. Corat qutabı (22.04.17)

#Görüşpart4 üçün seçim mәrhәlәsi başladı! (mәlumatsızlar #görüşpart1#görüşpart2#görüşpart3 haştağlarına girib bilgilәnә bilәrlәr) Bu dәfә #coratqutabı (keçmişdә #çaysüfrәsi#paintball#mafiya olub)…

 1 Comment on Part 3. Mafia oyunu (06.04.17)
Posted in Əyləncəli görüşlər

Part 3. Mafia oyunu (06.04.17)

#GörüşPart3-ün seçim turu başladı! Görüşә 7 xanım, 6 bәy seçilәcәk! (1 bәy fotoqraf kimi dә seçilә bilәr,…

 1 Comment on Part 2. Paintball (13.03.17)
Posted in Əyləncəli görüşlər

Part 2. Paintball (13.03.17)

#GörüşPart2 mәrhәlәsinin seçim turuna start verdik! (Mәlumatı olmayanlar #görüşpart1 tağına daxil olub bilgilәnә bilәrlәr) 5-i bәy 5-i…

 1 Comment on Part 1. Çay süfrəsi – Gənclik Mall (10.03.17)
Posted in Əyləncəli görüşlər

Part 1. Çay süfrəsi – Gənclik Mall (10.03.17)

Aranızdan 3 bәy, 3 xanım seçәcәm vә bazar günü Bakı şәhәrindә çay süfrәsinә dәvәt edәcәm – seçim…