Category: Sosial görüşlər

 1 Comment on Part 6. Uşaqlar günü (02.06.17)
Posted in Sosial görüşlər

Part 6. Uşaqlar günü (02.06.17)

#Görüşpart6-a seçim mәrhәlәsi başladı! Salam dәyәrli insanlar bu artıq 6-cı görüşümüz olacaq! Görüş Uşaqlar Gününә hәsr olunub….