Category: Əyləncəli görüşlər

 1 Comment on Part 14. Paintball 24.11.2017
Posted in Əyləncəli görüşlər

Part 14. Paintball 24.11.2017

#görüşpart14-ә seçim turu başladı! Bu günә kimi 10 ay әrzindә 13 fәqrli-fәrqli görüşlәrimiz olub. 2-ci görüşümüz paintball…

 1 Comment on Part 13. Mafia oyunu (secondhome) 11.11.2017
Posted in Əyləncəli görüşlər

Part 13. Mafia oyunu (secondhome) 11.11.2017

#görüşpart13-ә seçim turu başladı! Әziz dostlar artıq demәk olar ki, müәyyәn bir kütlәyә bәlliyik. Azәrbaycanda ilk olan…

 2 Comments on Part 9. Poeziya gecəsi (27.06.17)
Posted in Əyləncəli görüşlər

Part 9. Poeziya gecəsi (27.06.17)

#Görüşpart9-a seçim turu başladı! Məlumat: 9-cu görüşümüzü yaradıcılığa, poeziyaya həsr edirik. Deməli belə, seçiləcək olan şəxslərin mütləq…

 1 Comment on Part 3. Mafia oyunu (06.04.17)
Posted in Əyləncəli görüşlər

Part 3. Mafia oyunu (06.04.17)

#GörüşPart3-ün seçim turu başladı! Görüşә 7 xanım, 6 bәy seçilәcәk! (1 bәy fotoqraf kimi dә seçilә bilәr,…

 1 Comment on Part 2. Paintball (13.03.17)
Posted in Əyləncəli görüşlər

Part 2. Paintball (13.03.17)

#GörüşPart2 mәrhәlәsinin seçim turuna start verdik! (Mәlumatı olmayanlar #görüşpart1 tağına daxil olub bilgilәnә bilәrlәr) 5-i bәy 5-i…

 1 Comment on Part 1. Çay süfrəsi – Gənclik Mall (10.03.17)
Posted in Əyləncəli görüşlər

Part 1. Çay süfrəsi – Gənclik Mall (10.03.17)

Aranızdan 3 bәy, 3 xanım seçәcәm vә bazar günü Bakı şәhәrindә çay süfrәsinә dәvәt edәcәm – seçim…